energimærkning

Energimærknings-service

Kurt Andersen Thermografi tilbyder udarbejdelse af energimærker af boliger og erhverv.

Vi udfører energimærkningen ved at foretage en grundig opmåling af bygningen og undersøge isoleringen samt tilstanden af vinduer, døre og varmeinstallationer med mere. Baseret på disse observationer beregner vi bygningens forventede energiforbrug i en skala fra A-G. Energimærket er gyldigt i 10 år.

Vi tilbyder energimærkning af både nybyggeri og eksisterende bygninger.


  Professionel energimærkning af alle typer bygninger

  Vi tilbyder professionel energimærkning af alle typer bygninger. Vi har stor erfaring med at udføre energimærkning af både private og offentlige bygninger, herunder boliger, kontorer, industribygninger og offentlige institutioner.

  Vores eksterne certificerede energikonsulenter levere præcise og pålidelige energimærkninger. Vi vil grundigt undersøge bygningens konstruktion, varmekilder, isolering, ventilation og andre relevante faktorer for at afgøre dens energieffektivitet og give vores kunder en nøjagtig energimærkning.

  En energimærkning er en vigtig investering for enhver bygningsejer, da den kan hjælpe med at identificere områder, hvor bygningen kan blive mere energieffektiv og dermed reducere driftsomkostningerne.

  Desuden er energimærkning også et krav fra lovgivningen i Danmark, og derfor er det vigtigt at få foretaget en energimærkning af din bygning.

  energimærkning, termografi

  Energimærkning af nybyg

  Når der udarbejdes energimærkning af nybyggeri, skal det kontrolleres, at energiforbruget ikke overstiger det, der er anført i byggetilladelsen. Når vi har energimærket en bygning, fremsender vi selve energimærket, som bruges som dokumentation over for kommunen for at kunne opnå en ibrugtagningstilladelse. Det er lovpligtigt at alle bygninger over 60 m2 energimærkes.

  Energimærkning af eksisterende bygninger

  Energimærkning af eksisterende bygninger giver en detaljeret oversigt over den beregnede energiforbrug for den pågældende bygning. Dette dokument udarbejdes efter en bygningsgennemgang, hvor dens energimæssige tilstand nøje registreres.

  Energimærkningen af bygninger har til formål at tydeliggøre bygningens energiforbrug og identificere områder med potentiale for forbedring.

  En energikonsulent udfører energimærkningen ved at opmåle bygningen og foretage en grundig undersøgelse af isoleringen, vinduerne, dørene og varmeinstallationerne med mere. På baggrund af disse observationer beregnes bygningens forventede energiforbrug under standardbetingelser.

  Såvel energimærkning af huse som energimærkning af erhvervsbygninger har til hensigt at give et klart billede af de energimæssige forbedringer, der kan være økonomisk rentable at udføre. Dette inkluderer en præcis beskrivelse af forbedringsmulighederne, omkostningerne ved implementeringen og de potentielle besparelser på el- og varmeregninger.

  Kontakt os

  Du er altid velkommen til at kontakte os via telefon eller mail. Du kan også udfylde kontaktformularen her og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.