Brandsikring af serverrum

Er virksomhedens serverrum beskyttet tilstrækkeligt mod brand?

Er virksomhedens serverrum beskyttet tilstrækkeligt mod brand?
Brandsikring af serverrum kan være afgørende for din virksomhed. Hos Kurt Andersen Thermografi foretager vi tæthedstest af serverrum for beregning af holdetid til brandslukningsmiddel iht. ISO 14520.

Brandsikkerhed er et af de områder, hvor brugen af BlowerDoor-målinger i stigende grad får større betydning.

En forudsætning for brandbeskyttelse gennem slukningsgasser er et lufttæt rum. I langt de fleste tilfælde er beregningen af mængde slukningsgasser beregnet ud fra et teoretisk lufttæt rum.

Som udgangspunkt skal brandslukningsmidlet kunne holde et konstant tryk i minimum 10 min, for at kunne beskytte et serverum mod brand.

Det er som regel en teoretisk beregning hvor stor en mængde brandslukningsmiddel der skal installeres i serverrummet. Men denne beregning er upræcis, og tvivlsom grundet manglende viden om serverrummets tæthed. Men med vores målinger og beregninger kan vi konkludere rummets utætheder i m3/h / l/s.

Med denne metode kan vi måle serverrummets tæthed, og beregne den realistiske, samt nødvendige mængde brandslukningsmiddel for at kunne foretage brandsikring af serverrum.

Hvordan foretages testen?

Testen foretages ved at monterer en door fan i serverrummets indgangsdør. Derefter foretages en række forskellige målinger ved over- og undertryk.

De målte data udregnes i et specialudviklet softwareprogram, som beregner den nødagtige holdetid. Der afsluttes med en testrapport som eftersendes med data omkring rummets brandsikkerhed.


  Kontakt os med din opgave

  Hos Kurt Andersen Thermografi vil vi meget gerne hjælpe dig med din opgave. Kontakt os på telefon 40 44 73 04 og hør mere om hvad vi kan gøre for dig. Du kan også sende os en mail med din opgave til info@ka-thermografi.dk, hvorefter vi ofte vender tilbage til dig indenfor kun 24 timer.

  Vi glæder os til at høre fra dig, og hjælpe dig med din thermografering.

  Test af brændslukningsmiddel

  I langt de fleste tilfælde er beregningen af brandslukningsmængden i et serverrum, en teoretisk beregning. I en teoretisk beregning kan luft lækager i serverrummet ex. i loft- og gulvsamlinger og ved kabelgennemføringer ikke konkluders, og dermed er der risiko for at serverrummets tæthed ikke er opfyldt med den anvendte slukningsgas ved unormal høj serverum temperatur.

  BlowerDoor er en maskine, der bruges til at måle et serverrums lufttæthed. En BlowerDoor bliver typisk placeret i serverrummets indgangsdør hvor ventilator og manometer bliver monteret. Herefter kan udregningen af lufttætheden aflæses på den tilkoblet computer.

  FireProtection er et softwareprogram, hvor holdetiden af brandslukningsmidlet i et serverrum udregnes jf. ISO 14520. Dette er muligt efter først at have fået foretaget en BlowerDoor test som viser lufttæthed.

  Hvis der skulle opstå brand i et serverrum, kan det have alvorlige konsekvenser. driften går ned, kommunikation til omverden stopper, og data kan gå tabt.

  Ved denne test kan slukningsmidlets mængde udregnes, og konkluderes om det er tilstrækkeligt til at kunne beskytte serverrummet i tilfælde af brand. Vi analyserer altså på brandsikring af byggeri og om hvorvidt der kan forekomme en korrekt brandslukning serverrum for at redde dine servere.