Drone thermografi

Drone thermografi

Udover thermografi af fjernvarmerør med monteret kamera på bil, udfører vi også Drone thermografi af fjernvarmenet, i hele Danmark. Endvidere bruger vi thermografikamera håndholdt til ex. fjernvarmerør mellem bygninger i fx boligområder.

Vores thermografikamera er alle af højeste kvalitet med den højeste opløsning på 640*512 og 640*480 pixel som giver det mest effektive billede


    Om infarød stråling

    Når man får lavet en termografisk gennemgang af huset, kalder man det populært for et røntgenbillede. Selvom termografi ikke har noget med røntgen at gøre, kan teknikken påvise, hvor der mangler isolering, f.eks. inde i en hulmur, på loftet eller i etageadskillelsen. Med et avanceret fotoudstyr opfanges den infrarøde stråling som alle genstande udstråler. Den infrarøde stråling viser genstandens/områdets temperatur. Disse temperaturmålinger omsættes elektronisk i kameraet, så der fremkommer et fotografi (termogram/termografi).
    Selve termograferingen (den termografiske undersøgelse) begynder fra husets indvendige side, og i samtlige rum. Der kan være behov for yderligere kontrol af en etageadskillelse – eller af en hulmursisolering (isoleringen kan være faldet sammen). Her kan det være en fordel at supplere undersøgelsen med en udvendig fotografering af gavl og/eller facade. Når undersøgelsen er færdig, bearbejdes de indsamlede data ved hjælp af computerteknologi. Resultatet er en rapport med termografiske fotos, som viser dig præcis hvor isoleringen er dårlig eller mangelfuld.
    Det udstyr man bruger til den termografiske undersøgelse, er meget fintfølende. For at lave en effektiv undersøgelse skal der være en forskel på inde- og udetemperaturen på mindst 15 grader. Vind over 6 m/s giver skæve måleresultater, så det kan ske, at man må udskyde en undersøgelse. Kurt Andersen Thermografi kan arbejde på alle tidspunkter i døgnet. Ved egentlige hasteopgaver, hvor vejrliget om dagen ikke har givet mulighed for at gennemføre undersøgelsen, kan vi arbejde om aftenen og om natten.