Trykprøvning / ­­­blower door

Blower door- tæthedstest af boliger og erhverv

Billederne viser tydeligt kuldeindtræk fra loftvinkelen hvor dampspærre ikke er tætsluttende

Vi råder over flere sæt blower door og kan tilbyde trykprøvning af større bygninger op til 15000 m2. samt foretage paralleltryk eks. mod nabo/sidebygning.

Kurt Andersen Thermografi er certificeret under Byggeriet Kvalitetskontrol og udfører thermografi og trykprøvning (Blower Door test) af bygninger og boliger efter

DS/EN 13187, DS/EN 13829 samt DS/EN ISO 9972.

Tæthedskravene ses ved at klikke på linkene neden under.

BR-15 tæthedskrav
BR-18 tæthedskrav


  Hvordan testen udføres

  For at Blower Door testen kan udføres korrekt, skal alle normale udluftningskanaler som f.eks emhætte, pejs, brændeovn, tørretumbler, udluftningsventiler i vinduer, aftræks kanaler i baderum, m.m. afspæres.

  Automatiske ventilationsanlæg frakobles.

  Dernæst bliver der skabt et undertryk/overtryk i boligen- bygningen ved hjælp af Blower Door. Testen kan ikke udføres ved vindpåvirkning over 6 m/s.

  Testen afsluttes og der fremsendes et bygningscertifikat.

  For at lokalisere evt. utætheder (kuldeindtræk) bruges termografi kamera, vindmåler og røg.

  Derefter fremsendes en rapport som påviser fejlene.