Trykprøvning

Trykprøvning - Tæthedstest - blower door test

Hvad er er trykprøvning?

En trykprøvning går under forskellige betegnelser og kaldes også i daglig tale for en Blower Door Test, blowerdoor, tæthedstest, tæthedsprøvning, tæthedsprøve eller tæthedsprøvning.

Trykprøvningen er en vurdering af bygningens tæthed, designet til at bekræfte overholdelse af tæthedskravet for nybyggeri i overensstemmelse med bygningsreglementet §263. Denne regel angiver, at utætheder gennem klimaskærmen i bygninger, der opvarmes til 15 grader eller mere, ikke må overstige 1,0 l/s pr. m2, målt ved 50 Pa. (gennemsnit af over- undertryk).

Det er vigtigt at bemærke, at det er tilladt kun at udføre trykprøvning på repræsentative dele af en bygning. For de områder, der ikke testes, skal der dog anvendes en værdi på 1,5 l/s pr. m2 til brug for energiberegning.

Udover at blive anvendt til nybyggeri, kan en trykprøvning også benyttes til at identificere utætheder i ældre bygninger med henblik på energioptimering. Dette gør det til et værdifuldt redskab, ikke kun i forhold til overholdelse af bygningsreglementet, men også til at forbedre energieffektiviteten og indeklimaet i eksisterende bygninger.


  Fortryksprøvning

  Det kan være en stor økonomisk fordel at få udført en fortrykprøvning på en rå bygning, dvs. en bygning, der endnu ikke er blevet færdiggjort, fordi det kan hjælpe med at identificere og rette eventuelle utætheder i bygningens klimaskærm, før bygningen står færdig.-

  Når bygningen er i den rå fase, er det lettere at få adgang til og inspicere bygningens klimaskærm, da der endnu ikke er installeret fx gipsplader, gulve og lofter, som normalt vil dække over mange af de potentielle utætheder i klimaskærmen. Dette gør det lettere og billigere at udbedre eventuelle utætheder, og dermed spares der tid og penge.

  En fortrykprøvning kan ikke bruges som dokumentation for bygningens tæthed, derfor undgår man altså ikke at få udført en endelig trykprøvning når bygningen er helt færdig.

  Hvis en bygning ikke overholder tæthedskravet, har vi forskellige metoder til at identificere utætheder. Vi kan anvende termografi til at måle luftindtrængning samtidig med at vi skaber undertryk i bygningen.

  En alternativ metode til at finde utætheder i klimaskærmen involverer brugen af røg. Ved hjælp af en røgmaskine fyldes bygningen eller specifikke områder med røg, samtidig skabes overtryk i bygningen ved hjælp af vores blowerdoor system. Dermed bliver det muligt at lokalisere utæthederne, da røgen vil trænge ud af bygningen på de pågældende steder.

  Hvordan udføres en trykprøvning?

  Processen involverer installation af en fleksibel dør udstyret med en ventilator. Derudover afdækker ventilationsanlæg, emhætter, afløb og lignende. Herefter skabes et tryk i bygningen, hvorefter selve trykprøvningen udføres.

  Dette giver os præcise indikationer på bygningens tæthed og identificerer eventuelle utætheder, der kan have indflydelse på testresultatet. Efter trykprøvningen er udført, udarbejdes og sendes et trykprøvningscertifikat.

  Kurt Andersen Thermografi er certificeret af byggeriets kvalitetskontrol til udførelse af trykprøvninger i overensstemmelse med DS/EN 13829 + DS/EN ISO 9972:2015. Denne certificering fungerer som et kvalitetsstempel og bekræfter vores dedikation og pålidelighed i vores professionelle tilgang.

  Selvom det ikke er påkrævet inden for branchen, er det et ekstra lag af forsikring for vores kunder om, at vi opfylder alle relevante krav, standarder og forsikringer. Derudover er vi stolte af at være certificeret inden for kvalitetsledelse i overensstemmelse med DS/EN ISO 9001, hvilket yderligere bekræfter vores engagement i at opretholde de højeste standarder i vores arbejde.

  Trykprøvningen skal udføres, når bygningen er ´nøgle færdigt` det vil sige, at bygningen skal være så godt som klar til aflevering. Dampspærre må ikke være synlig, og alle gennemføringer i forbindelse med installationer skal være foretaget. Døre og vinduer skal være færdigmonteret og fuget. Desuden er der fastsat krav til vejrforholdene, da vinden har betydelig indvirkning på testresultatet.

  Generelt anbefales det ikke at gennemføre trykprøvninger under vindforhold, der overstiger 6 m/s, jf. DS/EN 9972:2015 da dette kan påvirke nøjagtigheden og pålideligheden af testresultaterne.

  Der er ingen øvre grænser for hvor stort et areal som kan trykprøves på én gang. Alt handler om mængden af udstyr og kompetencer. Vi besidder en stor mængde udstyr, og har de fornødne kompetencer til at kunne foretaget trykprøvninger af alle størrelse bygninger. Vi anbefaler altid at teste så stort et areal som muligt på én gang, for at opnå så godt et testresultat som muligt.

  Kurt Andersen Thermografi tilbyder fuldstændig uvildig rådgivning og udførelse af trykprøvninger. Vores ekspertise omfatter trykprøvning af alle typer bygninger, uanset størrelse. Vi forstår at alle byggesager ikke er ens, og vi er derfor parate for at udfører trykprøvning på forskellige tidspunkter, herunder aften og weekend.

  Vi står altid til rådighed for at rådgive dig gennem hele processen, og vi stræber os efter, at du føler dig tryg gennem hele forløbet.

  blowerdoor / trykprøvning

  Hvorfor vælge Kurt Andersen Thermografi til trykprøvning?

  Når det drejer sig om trykprøvning, er valget af en pålidelig og erfaren partner afgørende. Kurt Andersen Thermografi er dit bedste valg, når det gælder trykprøvning af højeste kvalitet.

  Vores team af eksperter er certificeret af byggeriets kvalitetskontrol og har mange års erfaring inden for branchen. Vi besidder den nødvendige ekspertise til at udføre trykprøvning præcist og effektivt, og vi kan håndtere alt fra mindre lejligheder til større bygninger som erhvervsejendomme og hoteller.

  Ved at vælge Kurt Andersen Thermografi kan du have tillid til, at vi udfører en grundig og omfattende trykprøvning. Vi benytter os af de nyeste teknologier, der altid er kalibreret, så resultaterne er pålidelige. Desuden udarbejdes vores rapporter og certifikater jf. brancheforeningens (Danske Bygningskonsulenter) anbefalinger.

  Kontakt os med din opgave

  Du kan kontakte os på telefon 40 44 73 04 eller via e-mail på info@ka-thermografi.dk til en uforpligtende dialog om hvordan vi kan hjælpe dig. Alternativt kan du udfylde kontaktformularen på vores hjemmeside, og vi vender tilbage så hurtigt som muligt.