Trykprøvning/­­­blower door

BLOWER DOOR TÆTHEDSTEST AF BOLIGER OG ERHVERV

Billederne viser tydeligt kuldeindtræk fra loftvinkelen hvor dampspærre ikke er tætsluttende

Vi råder over flere sæt blower door og kan tilbyde trykprøvning af større bygninger op til 15000 m2. samt foretage paralleltryk eks. mod nabo/sidebygning.  

Kurt Andersen Thermografi er certificeret under Byggeriet Kvalitetskontrol og udfører thermografi og trykprøvning (Blower Door test) af bygninger og boliger efter

DS/EN 13187, DS/EN 13829 samt DS/EN ISO 9972.

Tæthedskravene ses ved at klikke på linkene neden under. 

BR-15 tæthedskrav
BR-18 tæthedskrav

Kurt Andersens Thermografi er ISO 9001-13829 Certificeret til trykprøvning
Kurt Andersens Thermografi er ISO 9001-9972 Certificeret til trykprøvning
Kurt Andersens Thermografi er ISO 9001-13187 Certificeret til thermografi

Kontakt os

BLOWERDOOR

Standard blæser

Minifan blæser

HVORDAN TESTEN UDFØRES

For at Blower Door testen kan udføres korrekt, skal alle normale udluftningskanaler som f.eks emhætte, pejs, brændeovn, tørretumbler, udluftningsventiler i vinduer, aftræks kanaler i baderum, m.m. afspæres.

Automatiske ventilationsanlæg frakobles.

Dernæst bliver der skabt et undertryk/overtryk i boligen- bygningen ved hjælp af Blower Door. Testen kan ikke udføres ved vindpåvirkning over 6 m/s.

Testen afsluttes og der fremsendes et bygningscertifikat.  

For at lokalisere evt. utætheder (kuldeindtræk) bruges termografi kamera, vindmåler og røg.

Derefter fremsendes en rapport som påviser fejlene.

Blower door ventilatoren monteres i en yderdør ved hjælp af en fleksibel ramme som vist på billedet

Kontakt os