Termografering af Eltavler

Professionel termografisk undersøgelse

Termografering af eltavler indebærer anvendelse af termografiske kameraer til inspektion og vurdering af elektriske tavler. Dette er en vigtig procedure inden for vedligeholdelse af elektriske systemer, da det muliggør opdagelse af potentielle problemer eller unormaliteter, der potentielt kan forårsage overophedning, funktionsfejl og i værste fald brand.

Vi anvender topkvalitets termiske kameraer, som hører til blandt de mest avancerede på markedet. Disse kameraer er i stand til at måle præcise temperaturer, hvilket betyder, at du kan forvente en yderst gavnlig og pålidelig termisk undersøgelse. Med vores avancerede udstyr er du sikret en omfattende og pålidelig analyse af termiske forhold, der giver værdifuld indsigt i eltavlernes tilstand.


  måling af eltavle
  Hvem er vi?

  Kurt Andersen Thermografi er din specialist indenfor termografering. Vi foretager bl.a. eltavle termografi for en række faste kunder i hele landet. Vores dygtige ansatte kan hjælpe dig med næsten alle former for opgaver indenfor termografering.

  Hos Kurt Andersen Thermografi ser vi frem til at hjælpe dig med dine opgaver. Kontakt os allerede i dag og få hjælp af vores professionelle team.

  Typiske spørgsmål

  Når vi bliver tilkaldt for at undersøge en eller flere eltavler, foregår det således, at vi først skal justere en række parameter på vores termiske kamera for at opnå nøjagtige temperaturresultater. Det infrarøde kamera opsamler varmestråling fra komponenterne i eltavlen omdannet til synlige billeder med temperaturer. Den termografiske undersøgelse af eltavler giver os en omfattende forståelse af tilstanden af de elektriske komponenter, hvor vi kan identificere ikke blot overbelastninger og defekter, men også andre potentielle afvigelser.

  Disse observationer bliver dokumenteret og klassificeret i en detaljeret rapport, der fungerer som en vigtig reference for videre handling. På baggrund af denne rapport kan der nøje planlægge og implementere enhver nødvendig reparations- eller vedligeholdelsesarbejde på eltavlen for at sikre dens optimale funktion og sikkerhed.

  Regelmæssige eftersyn af eltavler med termografering har til formål at identificere fejl, som ikke er synlige ved almindelig visuel inspektion. Selvom en eltavle umiddelbart ser ud til at være i god stand ved visuel gennemgang, kan der stadig være skjulte fejl, som ikke er blevet synlige endnu. Ved at udføre en termografisk undersøgelse af eltavler kan man opdage og registrere temperaturafvigelser eller andre indikationer på potentielle problemer, som ikke er synlige for det blotte øje. Dette gør det muligt at identificere fejl, der potentielt kan medføre alvorlige konsekvenser såsom driftsstop eller brande, og dermed kan de nødvendige foranstaltninger træffes i tide for at undgå større skader eller uheld.

  Flere forsikringsselskaber pålægger virksomheder at få gennemført regelmæssigt termografi af deres eltavler som en del af deres risikostyringsproces. Kravene til hyppigheden af disse termiske inspektioner kan variere, enten på baggrund af forsikringsselskabernes krav eller virksomhedernes egne præferencer, men det er typisk, at termiske inspektioner skal udføres enten årligt eller hvert andet år. At gentage termografiske inspektioner af eltavler bidrager til løbende kontrol for at sikre, at der ikke er opstået fejl på tavlen siden den seneste inspektion. Der behøver ikke nødvendigvis at være sket ændringer eller ombygninger i eltavlen, før det er nødvendigt med en inspektion. Fejl kan nemlig opstå på komponenter i mellemtiden, og det er afgørende at identificere dem, før fejlen udvikler sig.

  Termografi af eltavler fungerer som en vigtig forebyggende foranstaltning både for driftssikkerhed og brandsikkerhed. Investeringen i regelmæssige termografiske undersøgelser kan derfor betragtes som en god foranstaltning for at opretholde sikkerheden og stabiliteten i elektriske installationer, idet potentielle fejl kan identificeres og afhjælpes i tide, inden de udvikler sig til større problemer.

  Når vi gennemfører termografi af eltavler, involverer processen åbning og fjernelse af afdækningen på tavlerne. Det er vigtigt, at tavlerne forbliver i normal drift under denne procedure, da der skal termograferes med belastning, og så den daglige drift ikke forstyrres af termografien.

  Vi tilbyder to løsninger til termografering af eltavler:

  Standard termografering:
  Vi termograferer alle de eltavler, der er blevet angivet, og foretager en screening, hvor der kun tages termiske billeder af de områder, hvor der registreres fejl eller unormaliteter. Efterfølgende udarbejder vi en samlet rapport med eventuelle termiske billeder samlet for alle de termograferet eltavler.

  Omfattende termografering:
  Vi termograferer alle de eltavler, der er blevet angivet, og tager termiske billeder af samtlige felter i alle tavlerne. Denne model kan være ideel til nye installationer i forbindelse med afleveringsforretninger, hvor en grundig gennemgang af hele systemet kan sikre, at alt fungerer korrekt fra starten. For hver termograferet eltavle udarbejder vi en individuel rapport med termiske billeder som dækker hele tavlen.

  Hvis du har brug for termografi af eltavler, er du mere end velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at hjælpe og give dig et gratis og uforpligtende tilbud, der passer til opgavens omfang. Vi ser frem til at modtage din henvendelse og samarbejde med dig for at sikre, at vi finder den optimale løsning til din opgave.

  Kontakt os for et uforpligtende tilbud på termografering af dine eltavler

  Skal vi komme ud til dig og lave et grundigt eftersyn af dine eltavler? Tøv da ikke med at kontakte os for et eftersyn eller for at høre om termografering af eltavler pris.

  Kontakt os enten på telefon 40 44 73 04 eller over mail info@ka-thermografi.dk, og så vender vi hurtigst muligt tilbage til dig.