Brandsikring af serverrum

Er virksomhedens serverrum beskyttet tilstrækkeligt mod brand?!?!

Door fan test i serverrum

Hos Kurt Andersen Thermografi foretager vi tæthedstest af serverrum for beregning af holdetid til brandslukningsmiddel iht. ISO 14520.

Brandsikkerhed er et af de områder, hvor brugen af BlowerDoor-målinger i stigende grad får større betydning

En forudsætning for brandbeskyttelse gennem slukningsgasser er et lufttæt rum. I langt de fleste tilfælde er beregningen af mængde slukningsgasserberegnet ud fra et teoretisk lufttæt rum.

Som udgangspunkt skal brandslukningsmidlet kunne holde et konstant tryk i minimum 10 min, for at kunne beskytte et serverum mod brand.

Det er som regel en teoretisk beregning hvor stor en mængde brandslukningsmiddel der skal installeres i serverrummet.

Men denne beregning er upræcis, og tvivlsom grundet manglende visen om serverrummets tæthed.

Med vores målinger og beregninger kan vi konkludere rummets utætheder i m3/h / l/s.

Med denne metode kan vi måle serverrummets tæthed, og beregne den realistiske, samt nødvendige mængde brandslukningsmiddel for at kunne beskytte serverrummet mod brand.

Kontakt os

 Hvordan foretages testen?

Testen foretages ved at monterer en door fan i serverrummets indgangsdør.

Derefter foretages en række forskellige målinger ved over- og undertryk.

De målte data udregnes i et specialudviklet softwareprogram, som beregner den nødagtige holdetid.

Der afsluttes med en testrapport som eftersendes.

Test af brændslukningsmiddel

INFORMATION OM THERMOGRAFI

 

Kurt Andersen Thermografi er certificeret under Byggeriet Kvalitetskontrol og udfører thermografi og trykprøvning (Blower Door test)
af bygninger og boliger efter DS/EN 13187, DS/EN 13829 samt DS/EN ISO 9972.

Kurt Andersens Thermografi er ISO 9001-13829 Certificeret til trykprøvning
Kurt Andersens Thermografi er ISO 9001-9972 Certificeret til trykprøvning
Kurt Andersens Thermografi er ISO 9001-13187 Certificeret til thermografi

Bygningsreglement (PDF)
Se Demorapport (PDF)

Kontakt os