Brandsikring af serverrum

Er virksomhedens serverrum beskyttet tilstrækkeligt mod brand?!?!

Brandsikring af serverrum kan være afgørende for din virksomhed. Hos Kurt Andersen Thermografi foretager vi tæthedstest af serverrum for beregning af holdetid til brandslukningsmiddel iht. ISO 14520.

Brandsikkerhed er et af de områder, hvor brugen af BlowerDoor-målinger i stigende grad får større betydning

En forudsætning for brandbeskyttelse gennem slukningsgasser er et lufttæt rum. I langt de fleste tilfælde er beregningen af mængde slukningsgasserberegnet ud fra et teoretisk lufttæt rum.

Som udgangspunkt skal brandslukningsmidlet kunne holde et konstant tryk i minimum 10 min, for at kunne beskytte et serverum mod brand.

Det er som regel en teoretisk beregning hvor stor en mængde brandslukningsmiddel der skal installeres i serverrummet.

Men denne beregning er upræcis, og tvivlsom grundet manglende viden om serverrummets tæthed.

Med vores målinger og beregninger kan vi konkludere rummets utætheder i m3/h / l/s.

Med denne metode kan vi måle serverrummets tæthed, og beregne den realistiske, samt nødvendige mængde brandslukningsmiddel for at kunne foretage brandsikring af serverrum

Nogle spørgsmål?

Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt – typisk indenfor 24 timer.


  Hvordan foretages testen?

  Testen foretages ved at monterer en door fan i serverrummets indgangsdør.

  Derefter foretages en række forskellige målinger ved over- og undertryk.

  De målte data udregnes i et specialudviklet softwareprogram, som beregner den nødagtige holdetid.

  Der afsluttes med en testrapport som eftersendes.

  Test af brændslukningsmiddel

  Tæthedstest af serverrum for beregning af brandslukningsmiddel

  i langt de fleste tilfælde er beregningen af brandslukningsmængden i et serverrum, en teoretisk beregning. i en teoretisk beregning kan luft lækager i serverrummet ex. i loft- og gulvsamlinger og ved kabelgennemføringer ikke konkluders, og dermed er der risiko for at serverrummets tæthed ikke er opfyldt med den anvendte slukningsgas. 

  Hvad er BlowerDoor

  BlowerDoor er en maskine, der bruges til at måle et serverrums lufttæthed. Blowerdooren bliver typisk placeret i serverrummets indgangsdør hvor ventilator. og manometer bliver monteret. Herefter kan udregningen ad lufttætheden aflæses på den tilkoblet computer.

  Hvad er FireProtection?

  FireProtection er et softwareprogram, hvor holdetiden af brandslukningsmidlet i et serverrum uddregnes jf. ISO 14520. Dette er muligt efter først at foretaget en BlowerDoor test der viser lufttæthed. 

  Formål

  Hvis der skulle opstå brand i et serverrum, kan det have alvorlige konsekvenser. driften går ned, kommunikation til omverden stopper, og data kan gå tabt. 

  ved denne test kan slukningsmidlets mængde udregnes, og konkluderes om det er tilstrækkeligt til at kunne beskytte serverrummet i tilfælde af brand. 

  Find os?

  Du er altid velkommen til at kontakte os via telefon eller mail. Du kan også udfylde kontaktformularen herunder og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

  Kontaktinfo

  Garanti